Claude Fayette Bragdon: The Chap-Book, no. 14: The Juggler Sun - T-shirt